America has no justice

W.Minh Tuan

I have always admired America as the most free and democratic country in the world. They are the richest in the world, they have the most Nobel laureates in the world, they have some of the biggest companies in the world, they have the most prestigious universities in the world, their per capita income of American citizens are also near the tallest in the world.

But gradually I realized that America was not quite as great as I had thought. Continue reading

Nước Mỹ không có công lý

Minh Tuấn

Tôi vẫn từng ngưỡng mộ nước Mỹ là nước dân chủ, tự do nhất thế giới. Họ giàu mạnh nhất thế giới, họ có nhiều nhà khoa học nhận được giải Nobel nhất thế giới, họ có nhiều công ty lớn nhất thế giới, họ có nhiều trường đại học danh tiếng nhất thế giới, thu nhập bình quân đầu người cảu người dân Mỹ cũng gần cao nhất thế giới.

Thế nhưng dần dần tôi nhận ra rằng nước Mỹ không hoàn toàn tuyệt vời như tôi đã từng nghĩ. Continue reading

Why hasn’t any non-party minister been appointed yet?

Ministers no party member in Hochiminh period. No more now

(According to Dan Tri)

At the 10th Party Congress in 2006, there were three “hot” issues that were mentioned many times both inside and outside the forum about the No-Party Ministers:

-One is to affirm that the Party belongs to the entire Vietnamese people.

-The second is to bring into play the wisdom of the whole nation,

-and the third is to renovate the Party’s leadership method. Continue reading

Japanese vending machines produce diseases, and the most plastic bottle waste in the world

Vending machines in Japan produce many diseases and plastic garbage

W.Minh Tuan

Japan’s population is about 123 million people, but Japan has more than 5 million vending machines to sell water bottles, tea bottles, coffee, softdrink, milk, milk tea, icecream.

Currently, Japanese people almost rarely drink tap water from public taps, from the faucets in their kitchens. Most Japanese drink water bought from vending machines. Continue reading

Máy vending machines ở Nhật thải ra nhiều bệnh tật, và rác thải chai nhựa plastic, lon nhôm nhất thế giới

Vending machines in Japan are producing many diseases and plastic garbage

W.Minh Tuan

Dân số Nhật có khoảng 123 triệu người, nhưng nước Nhật có tới hơn 5 triệu máy vending machines để bán các loại chai nước, chai nước chè, coffee, softdrink, milk, milk tea, icecream,,,.

HIện nay, người Nhật hầu  như rất ít uống nước máy từ vòi nước công cộng, vòi nước ở nhà bếp của họ. Hầu hết người Nhật uống nước mua từ máy vending machines.

Bình quân 23 người Nhật có 1 máy vending machines, và người Nhật đã từng rất tự hào về điều đó. Continue reading

Vì sao vẫn chưa bổ nhiệm được vị Bộ trưởng ngoài đảng nào cả?

Các Bộ trưởng ngoài đảng sẽ giúp sớm đưa Sài Gòn trở lại danh hiệu HÒN NGỌC VIỄN ĐÔNG

Theo Dân trí – Tại Đại hội Đảng lần thứ 10 năm 2006, có 3 vấn đề “nóng” được đề cập nhiều lần cả trong và ngoài diễn đàn: Một là khẳng định Đảng là của toàn dân tộc Việt Nam. Hai là phát huy trí tuệ của toàn dân tộc và ba là đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Từ 3 vấn đề trên, một câu hỏi lớn được đặt ra với công tác tổ chức, đó là nên hay không nên bổ nhiệm những người ngoài Đảng có đức, có tài vào chức vụ lãnh đạo quản lý nhà nước, thậm chí kể cả chức vụ Bộ trưởng hay thành viên Chính phủ, Quốc hội.

Và những câu trả lời mà chúng tôi nhận được qua một số cuộc phỏng vấn chính khách, nhà khoa học lại là một câu hỏi: Tại sao không? Continue reading

Cooking oil, vegetable oils are very harmful to health

This dish is full of cooking oil, is harmful

W.Minh Tuan

About 100 years ago, scientists thought that eating a lot of animal fat would cause cardiovascular diseases, excess cholesterol, high blood pressure, and all sorts of other diseases.

Since then, people began to look for vegetable oils-cooking oils to replace animal fat.

Vegetable oil production companies were boomed rapidly, producing dozens of types of vegetable oils, such as: Continue reading

Prefecture Secretary Le Huy Ngo, and the rescue of 5 prisoners in Tho Ngoc, Thanh Hoa

Bí thư, Bộ trưởng Lê Huy Ngọ

W.Minh Tuan

In 1989, a group of farmers from Thanh Hoa came to Dai Doan Ket newspaper and presented the incident in Tho Ngoc commune, Tho Xuan district, Thanh Hoa province. At this time, Thanh Hoa province has just finished solving the case of Secretary of the Provincial Party Committee Ha Trong Hoa, and the person assigned to replace him was Mr. Le Huy Ngo, former Secretary of the Phu Tho Provincial Party Committee. Continue reading

Bí thư Lê Huy Ngọ, và vụ giải cứu 5 tù binh ở Thọ Ngọc, Thanh Hóa

Bộ trưởng Lê Huy Ngọ thăm hỏi động bào bị bão lụt

W.Minh Tuấn

Năm 1989, có một đoàn nông dân Thanh Hóa đã kéo đến báo Đại Đoàn Kết, trình bày sự việc ở xã Thọ Ngọc, huyện Thọ Xuân , tỉnh Thanh Hóa. Lúc này, tỉnh Thanh Hóa vừa mới giải quyết xong vụ Bí thư Tỉnh ủy Hà Trọng Hòa, và người được điều về thay là ông Lê Huy Ngọ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ. Continue reading

Dầu thực vật, dầu ăn rất có hại cho sức khỏe

Không nên cho dầu vừng, lạc vào rau xa-lad này

Cách đây khoảng 100 năm, các nhà khoa học cho rằng ăn nhiều mỡ động vật sẽ gây ra các bệnh tim mạch, bệnh thừa cholesterol, bệnh cao huyết áp, và đủ các thứ bệnh khác.

Thế là từ đó, người ta bắt đầu tìm các loại dầu thực vật để thay thế mỡ động vật.

Các công ty sản xuất dầu thực vật ra đời nở rộ, sản xuất ra hàng mấy chục loại dầu thực vật, như: Continue reading